F.O.X. Fate Orb Xylia

fox - fate or xylia

Code: BIC0082
Genre: Fantasy / Romance / Slice of Life
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: bulky
Size: 6 x 9 inches

F.O.X. – Fate Orb Xylia
Written and lllustrated by Ray Magbanua

Katulad ng halaga ng araw sa mga nabubuhay, ang Fate Orb Xylia ang bumubuhay, nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa mga taong Soro. Pinangangalagaan ng mga Soro ang Fate Orb Xylia at itinago ito sa gitna ng kagubatan. Ngunit isang araw ay nawala ang orbe.

Dalawang Soro ang binigyan ng misyon para hanapin ang orbe at ibalik ito sa kagubatan bago pa sumibol ang kanilang ika-siyam na buntot. Ang unang Soro ay galing sa orihinal na angkan na may puting anyo. Si Ivori. Ang ikalawa naman ay galing sa taksil na lahi ng mga soro na may itim na anyo. Si Ivoni. Kapag hindi naibalik ang orbe bago ang nakatakdang oras ay maglalaho ang kanilang lahi. Habang hinahanap nina Ivori at Ivoni ang orbe ay nalaman nilang nasa kakaibang anyo na ang orbe at hawak na ng isang babae na magpapabago ng kapalaran nila at ng buo nilang angkan.

Preview Room: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.859804890698199.1073741914.479112765434082&type=3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s