Back in Time

back in time

Code: BIN0018
Genre: Fantasy / Romance / Slice of Life
Price: P169.75
Pages: 152
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Complete
Type: Novel

Title: Back In Time
Writer: Maricar Dizon
Illustrator: Jana Dhel

“Hindi ka marunong magmahal!”

Iyon ang sumbat ng isang katrabaho ni Ella sa kanya.

Hindi iyon totoo.

She was in love with someone before. She loved him so much that she could die for him.

Subalit isa na lamang iyong bahagi ng nakaraang ayaw nang balikan ni Ella.

Isang nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot.

Ngunit iba ang plano ng tadhana. Isang araw, natagpuan na lamang niya ang sariling nagbalik sa nakaraan, sa kanyang katawan noong siya ay teenager pa lamang.

And in front of her was Ken—the person she used to love and the same person that was destined to make her cry.

Read the excerpt of the novel here.

>>> Back In Time – Preview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s