Haunter’s Code

haunter's code

Code: BIC0033
Genre: Fantasy / Mystery / Slice of Life
Price: P79.75
Pages: 48
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches

Haunter’s Code
Written by Ron Mendoza
Illustrated by Kim Loren Dominguez

Kung ang lahat ng may kasalanan ay dapat na maparusahan. Sapat na bang hatulan ng kamatayan ang taong kumitil ng isang buhay? Kung may pagkakataon na mabuhay muli ang isang taong pinatay. Gagawin ba niya na bumalik upang maghiganti o mamumuhay siya nang mapayapa?

Preview Room: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.802668683078487.1073741901.479112765434082&type=3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s