K8

k8

Code: BIC0074
Genre: Fantasy / Romance / Action
Price: P169.75
Pages: 128
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches

K8
Written by Jay Jimenez
lllustrated by Jim Jimenez

Sa isang mundo na ang mga makina at robots na ang namamayagpag, dahan-dahang nilalamon ang kalikasan sa kawalan at halos mapiga na ang mundong ating ginagalawan… Isang nilikha ang magiging susi ng pagbabago… Isang nilikha na mas busilak ang puso… Isang nilikha na kung tawagin ay K8.

Preview Room: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.765557300122959.1073741888.479112765434082&type=3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s