Stray Ghost (Volume 1)

stray ghost 1

Code: BIC0073
Genre: Paranormal / Mystery / Slice of Life
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: bulky
Size: 6 x 9 inches
Status: Volume 1 of 6
Type: Comics

Stray Ghost – Volume 1
Written by Diana Lam
lllustrated by Crisca Jallorina

Isang matatakutin na bata…

Si Eddy ay isang batang may kakayahang makakita ng mga multo. At isa iyong sumpa para sa kanya. Ngunit nakilala niya si Rowan, isang multo na tumulong sa kanya nang may magtangkang sumanib sa katawan niya.

Isang madaldal na multo…

Nais ni Rowan na hingan ng tulong si Eddy kapalit ng pagligtas niya rito. Ngunit tumanggi si Eddy. Kasabay n’on ay ang sunod-sunod na suicide attempt na nagaganap sa eskuwelahan ni Eddy. At muli ay may gustong sumanib sa katawan nito.

Buy This Book

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s