The Necromancer

the necromancer

Code: BIN0020
Genre: Fantasy / Boys’ Love
Price: P169.75
Pages: 120
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Complete
Type: Novel

Title: The Necromancer
Writer and Illustrator: CJ Dee

Ako si Nero, isang nigromante. Alipin ako ng nekromansya at namuhay na parang ermitanyo sa loob ng tore.

Walang sinuman ang nakakapasok sa tore.

Sinigurado kong nakakandadong maigi ang pinto sa unang palapag at sarado rin ang mga bintana kaya paanong nandirito ang lalaking nagngangalang Linus? Para siyang multo na bigla-bigla na lamang susulpot. Baka panaginip ko lamang ito at parte siya niyon.

Pero bakit nga ba ako nag-aalinlangan na makasama si Linus? Buong buhay niya ay wala siyang ginawang masama sa akin. O baka kaya ako nagkakaganito ay dahil ako ang may ginawa sa kanyang masama noon? Sa sobrang sama n’on ay napanaginipan ko pa.

Read the excerpt of the novel here.

>>> The Necromancer – Preview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s