Tonio Tikbalang (Volume 1)

tonio tikbalang 1

Title: Tonio Tikbalang – Volume 1
Writer and lllustrator: Jake Vicente
Code: BIC0069
Genre: Fantasy / Slice of Life / Comedy
Language: Tagalog
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: Bulky
Size: 6 x 9 inches
Released Date: 2015
Status: Ongoing
Type: Comics

Printed at the Back of the Book

Naniniwala ka ba sa mga enkanto, tikbalang, kapre, sirena, duwende, at iba pang mga lamang-lupa?

Paano kung totoo sila? Paano kung namumuhay sila sa ating mundo? Paano kung ang inaaway at inaasar natin sa eskuwelahan ay isa palang enkanto na nagpapanggap lang na tao?

Ano sa tingin mo ang mga problemang hinaharap ng mga enkanto na nagpapanggap na tao at ano ang dahilan kung bakit ginagawa nila ito?

Inside Pages of the Book (Read from left to right)

Chapter One

Tonio Tikbalang Page_01Tonio Tikbalang Page_02Tonio Tikbalang Page_03Tonio Tikbalang Page_04Tonio Tikbalang Page_05Tonio Tikbalang Page_06Tonio Tikbalang Page_07Tonio Tikbalang Page_08Tonio Tikbalang Page_09Tonio Tikbalang Page_10Tonio Tikbalang Page_11Tonio Tikbalang Page_12Tonio Tikbalang Page_13Tonio Tikbalang Page_14Tonio Tikbalang Page_15Tonio Tikbalang Page_16Tonio Tikbalang Page_17Tonio Tikbalang Page_18Tonio Tikbalang Page_19Tonio Tikbalang Page_20Tonio Tikbalang Page_21

Chapter Two

Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_22Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_23Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_24Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_25Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_26Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_27Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_28Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_29Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_30Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_31Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_32Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_33Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_34Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_35Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_36Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_37Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_38Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_39Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_40Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_41Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_42

Chapter Three

Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_43Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_44Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_45Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_46Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_47Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_48Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_49Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_50Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_51Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_52Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_53Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_54Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_55Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_56Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_57Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_58Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_59Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_60Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_61Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_62Tonyo Tikbalang Jan 22_Page_63

Thank you for reading! Please support our artists by purchasing a copy of the printed book.

Buy This Book

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s