Windswept

windswept

Code: BIN0005
Genre: Paranormal / Romance / Slice of Life
Price: P169.75
Pages: 128
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Complete
Type: Novel

Title: Windswept
Writer: Arielle
Illustrator: Crisca Jallorina

Katulad ng marami, na-realize lamang ni Reid ang kahalagahan ng isang bagay nang wala na ito.

If only he could turn back the hands of time…

Pero wala na sa mundong ito si Geraldine.

Hindi na rin niya maibabalik pa ang nakaraan.

Ang tanging magagawa niya ay ang sundan ang babae.

Tumalon si Reid mula sa bintana ng kanyang condo unit.

“I will follow you to hell, Geraldine!”

Sinalubong si Reid ng malakas na hangin sa kanyang pagbulusok.

Maaliwalas ang kalangitan; puno ng mga bituin at bilog na bilog ang buwan.

Wala siyang lugar doon.

Ipinikit niya ang mga mata at hinintay ang pagdating ni Kamatayan.

Dadalhin siya nito sa babaeng pinakamamahal niya…

Read the excerpt of the novel here.

>>> Windswept – Preview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s