Stray Ghost: Buried Secrets (Volume 4)

Cover Stray Ghost 4 - front

Title: Ghost: Buried Secret – Volume 4
Writer: Diana Lam
Illustrator: Crisca Jallorina
Code: BIC0121
Genre: Paranormal / Mystery / Slice of Life
Language: Tagalog
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: Bulky
Released Date: September
Size: 6 x 9 inches
Status: Volume 4 of 6
Type: Comics

Printed at the Back of the Book

Isang simpleng panimula…

Nakatanggap ng panibagong kaso ang Phantom Detectives at handa iyong lutasin nina Eddy at Rowan. Pero ang hindi nila inasahan ay ang impormasyon na may kinalaman sa kanilang dalawa.

Isang kakaibang pagtatapos…

Nalutas ni Eddy ang kaso kasama si Benzie at Viyya. Habang si Rowan naman ay iniisip ng lutasin ang kaso niya nang mag-isa.

Thank you for reading! Please support our artists by purchasing a copy of the printed book.

Buy This Book