Tonio Tikbalang (Volume 6)

Cover Tonyo Tikbalang5

Title: TONIO TIKBALANG – VOL. 6
Writer and Illustrator: Jake Vicente
Code: BIC0122
Genre: Slice of Life / Fantasy / Action
Language: Tagalog
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: Bulky
Released Date: 2016
Size: 6 x 9 inches
Status: Ongoing
Type: Comics

Printed at the Back of the Book

Ang kantra ay isang klase ng kapangyarihan na ginagamit ng mga enkanto para ipagtanggol ang sarili nila at ang kagubatan.
Pero anong klaseng kapangyarihan ito? Ito ba ay para sa kabutihan o sa kasamaan Ano’ng gagawin ni Tonio sakaling matutunan niya ang misteryosong kapangyarihang ito?
Inside Pages of the Book

1234567

Thank you for reading! Would you like to Buy This Book to read the full volume?