My Grandmother’s Wish List

vergil bk 2 cover

Title: My Grandmother’s Wish List (sequel of My Grandfather’s Last Wish)
Writer: Reira Francisco
Illustrator: Sita Alvarez
Code: BIC0123
Genre: Romance / Comedy / Slice of Life
Language: Tagalog
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: Bulky
Released Date: 2016
Size: 6 x 9 inches
Status: Volume 2 of 3
Type: Comics

Printed at the Back of the Book

Si Lanz Rosalez ay isang happy-go-lucky na walang inatupag kundi ang pagbubulakbol at pakikipagbarkada.

Isang araw hindi inaasahan ni Lanz na pakikialaman ng kanyang Lola Victorina ang kanyang buhay sa pangamba na hindi makapagtapos ng pag-aaral si Lanz.

Para siguraduhin na makaka-graduate si Lanz, binigyan ni Lola Victorina ng listahan ang kanyang apo na kailangan nitong sundin para patunayan na karapatdapat itong maging tagapagmana. Lahat ng kanyang kilos ay naka-monitor din. Pati routine, laman ng bag, ayos ng kuwarto, at classroom section ay pinakialaman na ng kanyang lola.

Matatagalan kaya ni Lanz ang pagsubok na ito? O isasawalang bahala na lang ang isang kapirasong papel na hindi lang mag-aayos ng kanyang buhay kundi magbibigay daan din para makilala ni Lanz ang babaeng nakatadhana para sa kanya?

Thank you for reading! Please support our artists by purchasing a copy of the printed book.

Buy This Book