My Godfather’s Death Wish

My Godfather's Death Wish - front

Title: My Godfather’s Death Wish
Writer: Reira Francisco
Illustrator: Sita Alvarez
Code: BIC0135
Genres: Comedy / Drama / Romance
Language: Tagalog
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: Bulky
Released Date: April 2017
Size: 6 x 9 inches
Status: Complete
Type: Comics

Printed at the Back of the Book

Nagpasya si Lavie Yutaka na balikan ang dating buhay pagkatapos ng paghirang kay Zander—pinsan niya at mahigpit na kakompetensiya—bilang bagong chairman ng Yutaka Corporation.

Hindi pa nga natatapos ang araw ng kanyang pagkabigo, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Nalaman ni Lavie na may taning na ang buhay ng kanyang godfather na si John Yutaka at may gusto itong ipagawa sa kanya bago ito pumanaw.

Ano ang death wish ni Mr. John at paano niyon mababago ang buhay at pag-ibig ni Lavie?

 

Thank you for reading! Please support our artists by purchasing a copy of the printed book.

Buy This Book