His Lifeline


HL

Title: His Lifeline
Writer: Erie Ly
Illustrator: Nyx Escalante
Code: BIC0138
Genres: Boys’ Love / Drama / Comedy
Language: Tagalog / Taglish
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: Bulky
Released Date: June 2017
Size: 6 x 9 inches
Status: Complete
Type: Comics

Printed at the Back of the Book:

Bakit parang hindi ko natutuhan sa eskuwelahan at sa ilang taon kong karanasan sa ospital kung paano tutulungan ang isang taong napuno na ng galit at lungkot?

Paano ko ba siya mapipigilan?

Kasi hindi niya napapansin na siya na mismo ang sumisira sa iba pang mga bagay na dati ay pinahahalagahan niya.

 

Thank you for reading! Please support our artists by purchasing a copy of the printed book.

Buy This Book