Juan Carlo the 5th

JCT5

Title: Juan Carlo the 5th
Writer:Claudine Erang
Illustrator:Deon Morada
Code: BIC0144
Genres: Boys’ Love / Comedy / Drama
Language: Tagalog / Taglish
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: Bulky
Released Date: June 2017
Size: 6 x 9 inches
Status: Complete
Type: Comics

Printed at the Back of the Book

Hindi ko akalaing darating ang araw…
Na malalaman ng papa ko… Ng mama ko… At ng kapatid ko…
Ang pinakatatago-tago kong sekreto.
Maaari akong magkagusto sa kapwa ko lalaki pero…
Kapantay lang n’on ang porsiyentong maaari akong magkagusto sa isang babae….
Kumbaga 50/50. Ah, teka lang. Siguro ay 60/40? Ah, hindi. 70/30?
Para masiguro ang sagot nag-hire ang papa ko ng mga babae…
Mga babaeng posibleng makakuha ng atensiyon ko.

Browse This Book
Buy This Book

Thank you for reading! Please support our artists by purchasing a copy of the printed book.

Buy This Book