Bible Stories Reimagined: Genesis

Bible Reimagined

Title: Bible Stories Reimagined: Genesis
Writer: Herbs Navasca
Illustrator: Crisca Jallorina
Code: BIC0148
Genres: Slice of Life / Adventure / Comedy
Language: Tagalog / Taglish
Price: P219.75
Pages: 144
Paper: Bulky
Released Date: September 2017
Size: 6 x 9 inches
Status: Complete
Type: Comics

Printed at the Back of the Book

Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kaibigan mo? Para sa kapatid mo? Para sa asawa mo? Hanggang saan ang handa mong ibigay para sa pamilya mo?

Ang Bible Stories Reimagined: Genesis ay nahahati sa tatlong kuwento: Ang Mag-asawa, Ang Magkapatid, at Ang Pamilya.

Ang tatlong kuwentong ito ay hango mula sa Old Testament ng Bible pero ang estilo ng pagkukuwento ay nakatuon sa relasyon ng mga miyembro ng pamilya.

Ang librong ito ay hindi alternatibong pamalit sa opisyal na Bible. Ito ay interpretasyon lamang.

 

BIBLE_Page_001BIBLE_Page_003BIBLE_Page_004BIBLE_Page_005BIBLE_Page_006BIBLE_Page_007BIBLE_Page_008BIBLE_Page_009BIBLE_Page_010BIBLE_Page_011BIBLE_Page_012BIBLE_Page_013BIBLE_Page_014BIBLE_Page_015BIBLE_Page_016BIBLE_Page_017BIBLE_Page_018BIBLE_Page_019BIBLE_Page_020BIBLE_Page_021BIBLE_Page_022BIBLE_Page_023BIBLE_Page_024BIBLE_Page_025BIBLE_Page_026BIBLE_Page_027BIBLE_Page_028BIBLE_Page_029BIBLE_Page_030BIBLE_Page_031BIBLE_Page_032BIBLE_Page_033BIBLE_Page_034BIBLE_Page_035BIBLE_Page_036BIBLE_Page_037BIBLE_Page_038BIBLE_Page_039BIBLE_Page_040BIBLE_Page_041BIBLE_Page_042BIBLE_Page_043BIBLE_Page_044BIBLE_Page_045BIBLE_Page_046BIBLE_Page_047BIBLE_Page_048BIBLE_Page_049BIBLE_Page_050BIBLE_Page_051

 

Thank you for reading! Please support our artists by purchasing a copy of the printed book.

Buy This Book