A Boy Named Alex

A Boy Named Alex - Cover

Title: A Boy Named Alex
Writer: Herbs Navasca
Illustrator: Mike Banting
Code: BIC0166
Genres: Comedy / Slice of Life
Language: Tagalog / Taglish
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: White
Released Date: December 2018 / January 2019
Size: 6 x 9 inches
Status: Complete
Type: Comics

PRINTED AT THE BACK OF THE BOOK

Malaki ang respeto at paghanga ni Alex sa pinsan niyang si Diwa. Ito kasi ang kanyang guardian habang nag-aaral siya sa Maynila.

Sa pansamantalang pagtatrabaho ni Alex sa library bilang isang OJT, nakilala niya ang librarian na si Yal Ogana.

Istrikto pero mabait ang kanyang Kuya Diwa.

Istrikto at masungit naman si Yal.

Habang nakakasama ni Alex ang kanyang Kuya Diwa at si Yal, hindi niya maiwasang mapuna na may kakaiba sa dalawa. Para kasing hindi lang magkaibigan ang mga ito. Mukhang inililihim lang ng dalawa ang tunay na damdamin para sa isa’t isa.

Buy This Book