Librong Itim

Librong Itim Cover Ras

Code: BIN0008
Genres: Horror
Price: P89.75
Pages: 128
Paper: white
Size: 4.125 x 6 inches
Status: Complete
Type: Anthology

Librong Itim

an anthology of Philippine horror stories

Kaya mo bang basahin ang mga kuwentong ito?

Ang Babae sa Daan

Ang Third Eye ni Peter

Car Center Agent

Have Fun at Midnight

Ka Elias

Marka

One Night Initiation

ROOM 424

The Research Club

Yakap ng Kabilang Buhay

For more information: https://librongitim.wordpress.com/introduction/