Androgynous

12322818_898436493578280_3434290614630839248_o

Code: BIN0007
Genre: Paranormal / Romance
Price: P179.75
Pages: 224
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Complete / Sequel
Type: Novel

Title: Androgynous
Writer: Gypsy Esguerra
Illustrator: Reah Padullo

“Susunduin mo na ba ‘ko?”
Tumaas ang mga kilay ng lalaki.
Nakakamangha talaga ang hitsura ng kaharap ni Aly. Napakaamo ng mukha nito at kung normal lang itong tao ay baka magawang titigan nang matagal ni Aly ang hitsura nito. Ngunit saglit siyang nag-iwas ng tingin.
“Ano ang pangalan mo?” medyo nanginginig na tanong ni Aly.
Napangiti ang lalaki bago humakbang palapit.
Napaatras naman si Aly.
“Jair.”
Napakunot-noo si Aly habang patuloy na umaatras at patuloy na lumalapit ang lalaki. Hindi niya masyadong naunawaan ang sinabi nito.
“Jer… as in Jeremy?”
“Jair ang pangalan ko.”
“Oh… Jair…” kabadong sabi ni Aly habang naiisip na katunog ng ‘stair’ ang pangalan ng lalaki base na rin sa pagbikas nito.
“Bakit parang kilala mo na ‘ko?”
“Hindi kita kilala.”
Nang tumigil si Aly sa pag-atras ay tumigil na rin si Jair sa paglapit.
“Pero… hindi ba… ipinaalam mo na sa ‘kin ang pagdating mo?”
Naguluhan si Jair.
“Kailan ko ginawa iyon?”
“Noong isang araw. Sa panaginip ko.”

Read the excerpt of the novel here.

>>> Androgynous – Preview

Advertisements

Nox Mundo – Task: Ouija

12291858_897404813681448_2398791047975331970_o

Code: BIN0006
Genre: Psychological / Mystery / Drama
Price: P219.75
Pages: 272
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Complete
Type: Novel

Title: Nox Mundo – Task: Ouija
Writer and Illustrator: Jake Vicente

Ano ang tunay na mundo? Ang mundo kung saan iisa ang mga nakikita ng mga tao? O ang mundo sa likod nito, mundo na puno ng mga ligaw na kaluluwa at mga elemento sa paligid?

Tama ba na sabihing mali ang nakikita ng mga tao kung mayroon silang nakikita na hindi nakikita ng iba?

Paano kung isang araw ay magising ka na may kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng mga nasa paligid mo? Mananahimik ka na lang ba sa takot na baka isipin ng mga tao na nababaliw ka na?

Paano naman ang mga taong may kakayahang makita ang ganitong mundo mula pagkapanganak pa lang nila? Paano kaya sila nabubuhay sa mundo ng walang katapusang bangungot?

Read the excerpt of the novel here.

>>> Nox Mundo – Preview

 

 

The Necromancer

the necromancer

Code: BIN0020
Genre: Fantasy / Boys’ Love
Price: P169.75
Pages: 120
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Complete
Type: Novel

Title: The Necromancer
Writer and Illustrator: CJ Dee

Ako si Nero, isang nigromante. Alipin ako ng nekromansya at namuhay na parang ermitanyo sa loob ng tore.

Walang sinuman ang nakakapasok sa tore.

Sinigurado kong nakakandadong maigi ang pinto sa unang palapag at sarado rin ang mga bintana kaya paanong nandirito ang lalaking nagngangalang Linus? Para siyang multo na bigla-bigla na lamang susulpot. Baka panaginip ko lamang ito at parte siya niyon.

Pero bakit nga ba ako nag-aalinlangan na makasama si Linus? Buong buhay niya ay wala siyang ginawang masama sa akin. O baka kaya ako nagkakaganito ay dahil ako ang may ginawa sa kanyang masama noon? Sa sobrang sama n’on ay napanaginipan ko pa.

Read the excerpt of the novel here.

>>> The Necromancer – Preview

Back in Time

back in time

Code: BIN0018
Genre: Fantasy / Romance / Slice of Life
Price: P169.75
Pages: 152
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Complete
Type: Novel

Title: Back In Time
Writer: Maricar Dizon
Illustrator: Jana Dhel

“Hindi ka marunong magmahal!”

Iyon ang sumbat ng isang katrabaho ni Ella sa kanya.

Hindi iyon totoo.

She was in love with someone before. She loved him so much that she could die for him.

Subalit isa na lamang iyong bahagi ng nakaraang ayaw nang balikan ni Ella.

Isang nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot.

Ngunit iba ang plano ng tadhana. Isang araw, natagpuan na lamang niya ang sariling nagbalik sa nakaraan, sa kanyang katawan noong siya ay teenager pa lamang.

And in front of her was Ken—the person she used to love and the same person that was destined to make her cry.

Read the excerpt of the novel here.

>>> Back In Time – Preview

Windswept

windswept

Code: BIN0005
Genre: Paranormal / Romance / Slice of Life
Price: P169.75
Pages: 128
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Complete
Type: Novel

Title: Windswept
Writer: Arielle
Illustrator: Crisca Jallorina

Katulad ng marami, na-realize lamang ni Reid ang kahalagahan ng isang bagay nang wala na ito.

If only he could turn back the hands of time…

Pero wala na sa mundong ito si Geraldine.

Hindi na rin niya maibabalik pa ang nakaraan.

Ang tanging magagawa niya ay ang sundan ang babae.

Tumalon si Reid mula sa bintana ng kanyang condo unit.

“I will follow you to hell, Geraldine!”

Sinalubong si Reid ng malakas na hangin sa kanyang pagbulusok.

Maaliwalas ang kalangitan; puno ng mga bituin at bilog na bilog ang buwan.

Wala siyang lugar doon.

Ipinikit niya ang mga mata at hinintay ang pagdating ni Kamatayan.

Dadalhin siya nito sa babaeng pinakamamahal niya…

Read the excerpt of the novel here.

>>> Windswept – Preview

Daughters of an Ancient Fairy: A Song & A Prince (Part 2) / The Dancer & The Shape-shifter (Volume 3)

daughters-of-an-ancient-fairy-3

Code: BIN0004
Genre: Fantasy / Romance / Slice of Life
Price: P179.75
Pages: 256
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Volume 3 of 3
Type: Novel

Title: A Song & A Prince (Part 2) / The Dancer & The Shape-shifter  – Vol. 3
Writer: Noelle Arroyo
Illustrator: Florineil Fondevilla

Si Guinevere, ang ikalawang dalaga…

Sumpa ang tinig ni Guinevere.

Mahika sa sino mang makaririnig ang boses ni Caleb.

Lihim na hinahangaan ni Caleb ang maamong mukha ni Guinevere.

Mabigyan-daan kaya ang pag-ibig kung hindi kayang isatinig ang isinisigaw ng puso?

Si Georgette, ang ikatlong dalaga…

Nakakulong ang tunay na Georgette sa katawan na ubod ng taba.

Malayang naipapamalas ni Daniel ang matipunong pangangatawan.

Hangad ni Georgette na makilala ni Daniel ang totoong siya.

Hinahanap-hanap ni Daniel ang balingkinitang babae sa kanyang panaginip.

Matanto kaya ng binatang mangingibig na si Georgette at ang babae sa panaginip ay iisa?

Read the excerpt of the novel here.

>>> DOAAF Vol. 3 – Preview

Daughters of an Ancient Fairy: The Hideous & The Beastly / A Song & A Prince (Part 1) (Volume 2)

daughters-of-an-ancient-fairy-2

Code: BIN0003
Genre: Fantasy / Romance / Slice of Life
Price: P169.75
Pages: 192
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Volume 2 of 3
Type: Novel

Title: Daughters of an Ancient Fairy – The Hideous & The Beastly / A Song & A Prince (Part 1) – Vol. 2
Writer: Noelle Arroyo
Illustrator: Florineil Fondevilla

Si Soliel, ang unang dalaga…

Taglay ni Soliel ang hindi kaaya-ayang mukha.

Hinahangaan ng lahat ang angking kaguwapuhan ni Orlando.

Si Soliel ang tipong hindi pasisilaw sa nakikita lamang ng mga mata.

Si Orlando ay nabubulagan sa panlabas na kaanyuan.

Makikita kaya ng puso ang hindi magawang makita ng mga mata?

Si Guinevere, ang ikalawang dalaga…

Unang hinangaan ni Guinevere ang boses ni Caleb.

Unang hinangaan ni Caleb ang maamong mukha ni Guinevere.

Pero paano magkakaroon ng katuparan ang itinakda kung hindi kayang isatinig ni Guinevere ang paghanga dahil sa isang sumpa?

At paano kung sa pagtuklas ni Caleb sa kanyang nakaraan ay hindi niya matanggap ang kanyang pinagmulan?

Read the excerpt of the novel here.

>>> DOAAF Vol. 2 – Preview

Daughters of an Ancient Fairy: The Beginning (Volume 1)

daughters-of-an-ancient-fairy-1

Code: BIN0002
Genre: Fantasy / Romance / Slice of Life
Price: P169.75
Pages: 184
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Volume 1 of 1
Type: Novel

Title: Daughters of an Ancient Fairy – The Beginning – Vol. 1
Writer: Noelle Arroyo
Illustrator: Florineil Fondevilla

Si Soliel, taglay niya ang biyaya ng kagandahan.

Si Guinevere, taglay niya ang biyaya ng pagkakaroon ng magandang tinig.

At si Georgette, hawak naman niya ang biyaya ng isang pagiging magaling na mananayaw.

Ang sumpa.

Maging isang ubod ng pangit na babae.

Masira ang magandang tinig.

Maging ubod ng taba.

Kaya nga bang tapatan ng tunay na pag-ibig ang sumpa sa tatlong dalaga?

Read the excerpt of the novel here.

>>> DOAAF Vol. 1 – Preview

Anonymous

anonymous

Code: BIN0001
Genre: Paranormal / Romance / Slice of Life
Price: P169.75
Pages: 208
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Complete
Type: Novel

Title: Anonymous
Writer: Gypsy Esguerra
Illustrator: Reah Padullo

“Alam kong may katabi ako ngayon pero hindi ko nakikita,” sabi ni Lanie sa lalaking kaharap niya habang hindi inaalis ang tingin dito.

“Kung hindi mo siya nakikita paano mo nalamang may kasama ka?… Did you come here alone?” tanong nito. “Of course, when I say ‘alone’ I meant you being physically alone.”

“Yeah…” sagot ni Lanie.

“I didn’t want to scare you—and I hope I am not scaring you―but I need to tell you that your companion seems angry at me.”

“Ano’ng hitsura niya?”

“H-he’s taller than I am.”

“Probably six feet?”

“Yes. He’s also lean and as I’ve said angry.”

“Ano’ng hitsura ng mukha niya?”

“Ahh… iyan ang hindi ko masasagot.”

Napakunot-noo siya. “Bakit?”

“All I can see now is a shadow. At mukhang wala siyang balak ipakita sa ibang tao kung ano talaga ang hitsura niya.”

Read the excerpt of the novel here. 

>>> Anonymous – Preview