K8

k8

Code: BIC0074
Genre: Fantasy / Romance / Action
Price: P169.75
Pages: 128
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches

K8
Written by Jay Jimenez
lllustrated by Jim Jimenez

Sa isang mundo na ang mga makina at robots na ang namamayagpag, dahan-dahang nilalamon ang kalikasan sa kawalan at halos mapiga na ang mundong ating ginagalawan… Isang nilikha ang magiging susi ng pagbabago… Isang nilikha na mas busilak ang puso… Isang nilikha na kung tawagin ay K8.

Preview Room: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.765557300122959.1073741888.479112765434082&type=3

X.O. The Fighting Senadora

1157567_649006075111416_655303555_n

Code: BIC0072
Genre: Action / Slice of Life – (For Mature Readers)
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: white
Size: 6 x 9 inches

X.O.: The Fighting Senadora
Written by Nald Tabuzo
Illustrated by Jim Jimenez

Rule number one:

Don’t kill anybody.

Sinadya mo man o hindi, ginusto mo man o hindi, makakabigat ‘yon sa dibdib mo… Kahit sabihin pang karapat-dapat nang mamatay ang kalaban mo.

Rule number two:

Don’t get killed.

Preview Room: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649007478444609.1073741858.479112765434082&type=3

The Drama Supernova / The Door in Stephen’s Head / Night Creatures

[BIC0036]Shortcuts

Title: SHORTCUTS – VOLUME 8 – The Drama Supernova / The Door in Stephen’s Head / Night Creatures
Code: BIC0036
Genres: 
Psychological / Fantasy / Slice of Life / Anthology
Price: P79.75
Pages:
64 (20 pages each story)
Paper:
white
Size:
6 x 9 inches
Type: 3-in-1 Comics
Language: English

The Drama Supernova
Written by Ashlene Javier
Illustrated by Jim Jimenez

Hindi akalain ni Pauline na magagawa siyang ipagpalit ng artistang boyfriend na si Fabian Romualdez sa isang hamak na starlet na si Maia Magdayao. Ang naisip niyang paraan ng paghihiganti—ang ipakulam si Maia. Kampante siyang hindi matutukoy ng sinuman na siya ang may pakana n’on. Ngunit nagkamali siya ng akala.

The Door in Stephen’s Head
Written by Ron Mendoza
Illustrated by Randy Valiente

May nakitang isang maliit na pinto sa noo niya si Stephen nang minsang maalimpungatan siya. Bumukas ang pinto at mula roon ay isang maliit na lalaki ang lumundag. “Sino ka? Ano ka?” tanong niya rito. Sumagot ito. At lalo pang naging kamangha-mangaha ang gabing iyon para kay Stephen.

Night Creatures
Written by Rosahlee Bautista
Illustrated by Arnel Avetria

Ang mga Ungo at Mangaluk ay mga kakaibang nilalang na nakatira sa kagubatan. Isang gabi ay dinukot ni Balkat ang isang buntis na babae dahil nais niya itong maging asawa. Ngunit tumanggi ang babae na siyang sanhi ng kamatayan nito. Ang hindi alam ni Balkat ay kamatayan niya rin ang kapalit ng kanyang ginawa.

Preview Room: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.632848383393852.1073741847.479112765434082&type=3

Chlorophyll / Rose / Silk Queen

Cover Short cut 6 Final

Title: SHORTCUTS – VOLUME 7 – Chlorophyll / Rose / Silk Queen
Code: BIC0035
Genres: Romance / Fantasy / Horror / Anthology
Price: P79.75
Pages: 64 (20 pages each story)
Paper:
white 
Size:
6 x 9 inches
Type: 3-in-1 Comics
Language: English

Chlorophyll
Written by Jeffrey Marcelino Ong
Illustrated by Rolando Enriquez

Ilang taon ng naghahanap ng ebidensiya si Dr. Gregor Medel na magpapatunay na kayang makipag-usap ng mga halaman sa mga tao. Ngunit ang kanyang nadiskubre ay isang babaeng may berdeng balat.

Rose
Written by Nald Tabuzo
Illustrated by Jim Jimenez

Gusto ni Neo si Rose. Ngunit ang gusto ni Rose ay si Clifford. Kaya naman gamit ang “magic tricks” ay gumawa ng paraan si Neo upang makuha niya ang atensiyon ni Rose.

Silk Queen
Written by Rosahlee Bautista
Illustrated by Rolando Reyes

Ang init na nagmumula sa isang oven ay kayang pumatay ng isang silkworm na nasa isang cocoon. Ngunit paano kaya kung isang tao ang makulong doon?

Preview Room: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626406267371397.1073741842.479112765434082&type=3

Chichiru / A Spoonful of Tears / The Cruel Knight

[BIC0011]Shortcuts

Title: SHORTCUTS – VOLUME 2 – Chichiru / A Spoonful of Tears / The Cruel Knight
Code: BIC0011
Genres: Fantasy / Horror / Anthology
Price: P79.75
Pages: 64 (20 pages each story)
Paper: white
Size: 6 x 9 inches
Type: 3-in-1 Comics
Language: English

Chichiru
Written by Nald Tabuzo
Illustrated by Jim Jimenez

Tommy catches Chichiru, a mysterious fish that talks like a human and flies like a bird. Chichiru gives Tommy unthinkable fame and money—and the biggest tragedy of his life.

A Spoonful of Tears
Written by Ron Mendoza
Illustrated by Arnel Avetria

Cybil is being bullied at school—her classmates are accusing her family of being witches and it is making her very sick. Cybil’s aunt and mother just know the cure for her illness—the tears of her enemies.

The Cruel Knight

Written by Arman Francisco
Illustrated by Rolando Reyes

Morgan is a knight known for his cruelty and barbarism. Nothing scares him and no one dares cross him—until he meets Dagonet, a sorcerer whose wife Morgan had ravished. Dagonet gives Morgan a punishment worse than death.

Preview Room: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563344807010877.135749.479112765434082&type=3