Daughters of an Ancient Fairy: A Song & A Prince (Part 2) / The Dancer & The Shape-shifter (Volume 3)

daughters-of-an-ancient-fairy-3

Code: BIN0004
Genre: Fantasy / Romance / Slice of Life
Price: P179.75
Pages: 256
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Volume 3 of 3
Type: Novel

Title: A Song & A Prince (Part 2) / The Dancer & The Shape-shifter  – Vol. 3
Writer: Noelle Arroyo
Illustrator: Florineil Fondevilla

Si Guinevere, ang ikalawang dalaga…

Sumpa ang tinig ni Guinevere.

Mahika sa sino mang makaririnig ang boses ni Caleb.

Lihim na hinahangaan ni Caleb ang maamong mukha ni Guinevere.

Mabigyan-daan kaya ang pag-ibig kung hindi kayang isatinig ang isinisigaw ng puso?

Si Georgette, ang ikatlong dalaga…

Nakakulong ang tunay na Georgette sa katawan na ubod ng taba.

Malayang naipapamalas ni Daniel ang matipunong pangangatawan.

Hangad ni Georgette na makilala ni Daniel ang totoong siya.

Hinahanap-hanap ni Daniel ang balingkinitang babae sa kanyang panaginip.

Matanto kaya ng binatang mangingibig na si Georgette at ang babae sa panaginip ay iisa?

Read the excerpt of the novel here.

>>> DOAAF Vol. 3 – Preview

Daughters of an Ancient Fairy: The Hideous & The Beastly / A Song & A Prince (Part 1) (Volume 2)

daughters-of-an-ancient-fairy-2

Code: BIN0003
Genre: Fantasy / Romance / Slice of Life
Price: P169.75
Pages: 192
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Volume 2 of 3
Type: Novel

Title: Daughters of an Ancient Fairy – The Hideous & The Beastly / A Song & A Prince (Part 1) – Vol. 2
Writer: Noelle Arroyo
Illustrator: Florineil Fondevilla

Si Soliel, ang unang dalaga…

Taglay ni Soliel ang hindi kaaya-ayang mukha.

Hinahangaan ng lahat ang angking kaguwapuhan ni Orlando.

Si Soliel ang tipong hindi pasisilaw sa nakikita lamang ng mga mata.

Si Orlando ay nabubulagan sa panlabas na kaanyuan.

Makikita kaya ng puso ang hindi magawang makita ng mga mata?

Si Guinevere, ang ikalawang dalaga…

Unang hinangaan ni Guinevere ang boses ni Caleb.

Unang hinangaan ni Caleb ang maamong mukha ni Guinevere.

Pero paano magkakaroon ng katuparan ang itinakda kung hindi kayang isatinig ni Guinevere ang paghanga dahil sa isang sumpa?

At paano kung sa pagtuklas ni Caleb sa kanyang nakaraan ay hindi niya matanggap ang kanyang pinagmulan?

Read the excerpt of the novel here.

>>> DOAAF Vol. 2 – Preview

Daughters of an Ancient Fairy: The Beginning (Volume 1)

daughters-of-an-ancient-fairy-1

Code: BIN0002
Genre: Fantasy / Romance / Slice of Life
Price: P169.75
Pages: 184
Paper: bulky
Size: 5 x 7 inches
Status: Volume 1 of 1
Type: Novel

Title: Daughters of an Ancient Fairy – The Beginning – Vol. 1
Writer: Noelle Arroyo
Illustrator: Florineil Fondevilla

Si Soliel, taglay niya ang biyaya ng kagandahan.

Si Guinevere, taglay niya ang biyaya ng pagkakaroon ng magandang tinig.

At si Georgette, hawak naman niya ang biyaya ng isang pagiging magaling na mananayaw.

Ang sumpa.

Maging isang ubod ng pangit na babae.

Masira ang magandang tinig.

Maging ubod ng taba.

Kaya nga bang tapatan ng tunay na pag-ibig ang sumpa sa tatlong dalaga?

Read the excerpt of the novel here.

>>> DOAAF Vol. 1 – Preview