Sumbaga

sumbaga

Code: BIC0076
Genre: Fantasy / Slice of Life
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: bulky
Size: 6 x 9 inches

Sumbaga
Written by Ray Magbanua
lllustrated by Dexter Roxas

Kilalanin si Callum, ang batang kargador na may kakayahang gumamit ng Sumbaga. Ano nga ba ang Sumbaga? Sa paniniwala niya, ito ay kanyang naimbentong teknik na kung saan ay iniipon niya ang kanyang lakas sa kanyang mga kamao at gagamitin ito para makasuntok nang mas malakas kompara sa karaniwan. Mula sa konsepto at panulat ni Ray Magbanua at iginuhit ni Dexter Roxas—inihahandog ng Black Ink ang paglalakbay sa mundo ng mahika, mababangis na halimaw, kapangyarihan, at pagtuklas! Alamin natin kung paano maipapamalas ni Callum ang kanyang lakas ng loob at lakas ng kanyang… Sumbaga!

Preview Room: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.775992419079447.1073741891.479112765434082&type=3

F.O.X. Fate Orb Xylia

fox - fate or xylia

Code: BIC0082
Genre: Fantasy / Romance / Slice of Life
Price: P99.75
Pages: 64
Paper: bulky
Size: 6 x 9 inches

F.O.X. – Fate Orb Xylia
Written and lllustrated by Ray Magbanua

Katulad ng halaga ng araw sa mga nabubuhay, ang Fate Orb Xylia ang bumubuhay, nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa mga taong Soro. Pinangangalagaan ng mga Soro ang Fate Orb Xylia at itinago ito sa gitna ng kagubatan. Ngunit isang araw ay nawala ang orbe.

Dalawang Soro ang binigyan ng misyon para hanapin ang orbe at ibalik ito sa kagubatan bago pa sumibol ang kanilang ika-siyam na buntot. Ang unang Soro ay galing sa orihinal na angkan na may puting anyo. Si Ivori. Ang ikalawa naman ay galing sa taksil na lahi ng mga soro na may itim na anyo. Si Ivoni. Kapag hindi naibalik ang orbe bago ang nakatakdang oras ay maglalaho ang kanilang lahi. Habang hinahanap nina Ivori at Ivoni ang orbe ay nalaman nilang nasa kakaibang anyo na ang orbe at hawak na ng isang babae na magpapabago ng kapalaran nila at ng buo nilang angkan.

Preview Room: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.859804890698199.1073741914.479112765434082&type=3